Droga św. Maksymiliana w Gdyni, już za nami a wciąż w naszych sercach…

Piesza pielgrzymka śladami życia Męczennika Miłości odbyła się w niedzielę 14 sierpnia 2022 r. już po raz kolejny. Pierwsza Droga św. Maksymiliana została zainaugurowana przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i Wspólnotę Rycerstwa Niepokalanej przy parafii pw. św. Antoniego z Padwy w Gdyni. Pielgrzymka wpisała się już mocno w krajobraz życia duchowego parafii, na obu przeciwległych wzgórzach Gdyni – parafii oo. franciszkanów pw. św. Antoniego i parafii pw. św. Maksymiliana. Tegoroczna Droga św. Maksymiliana zgromadziła więcej niż pół setki pielgrzymów. Pielgrzymka zawiązała się w kościele pw. św. Maksymiliana na Witominie. Po wspólnej modlitwie pielgrzymów pobłogosławił wikariusz parafii ks. Paweł Nawrot. Opiekunem duchowym pielgrzymki był o. Michał Nowak OFMConv., Asystent Prowincjalny Rycerstwa Niepokalanej na Polskę Północną.

Trasa pielgrzymki wiodła przez Trójmiejski Park Krajobrazowy. Po drodze, na stacjach wzorowanych na nabożeństwie drogi krzyżowej, były rozważane momenty z życia św. Maksymiliana Marii Kolbego. Każda stacja to przeżycie kolejnego epizodu z życia Męczennika Miłości, od dnia osobistego objawienia Matki Bożej w dzieciństwie, do czasu męczeńskiej śmierci w niemieckim obozie koncentracyjnym Auschwitz-Birkenau, kiedy to oddał swoje życie, za życie współwięźnia Franciszka Gajowniczka.

Na trasie odmawiany był różaniec a po jego zakończeniu o. Michał wygłosił konferencję o życiu św. Maksymiliana, opisując barwnie i z właściwym dla św. Maksymiliana rozmachem, epizody z jego pracy misyjnej w Japonii. O tym, jak w przeciągu jednego miesiąca od przybycia do Japonii, św. Maksymilian wydał pierwsze egzemplarze „Rycerza Niepokalanej”. Bez znajomych i zaplecza, bez znajomości miejscowej kultury i języka japońskiego, wydanie pisma w języku japońskim, musiało robić wrażenie nie tylko na zakonnikach.

Obecność kapłana na trasie pielgrzymki dawała też okazję do skorzystania ze spowiedzi świętej. Wychodząc z lasu pielgrzymi uwielbili Mękę Pańską, odmawiając w dalszej drodze koronkę do Bożego Miłosierdzia. Po zejściu ze wzgórza witomińskiego była możliwość wykonania wspólnego zdjęcia na tle kościoła franciszkańskiego.

Ostatni etap pielgrzymki, to przejście ulicami centrum Gdyni, przecinając trasę pomiędzy centrum handlowym i stacją SKM „Wzgórze św. Maksymiliana”. Nasza pielgrzymka wywołała niemałe zainteresowanie i z radością dotarła na wzgórze klasztorne oo. franciszkanów. Tam, na dziedzińcu klasztornym przywitał nas o. Mateusz Świętosławski OFMConv., który pobłogosławił przybyłych i pokropił wodą święconą. Pielgrzymi zostali ugoszczeni poczęstunkiem przygotowanym przez Parafialny Zespół CARITAS. Po odpoczynku pielgrzymi udali się na sumę odpustową do kościoła. Wzięły w niej udział poczty sztandarowe reprezentowane przez lokalne wspólnoty parafialne, poczet sztandarowy Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej oraz poczty sztandarowe energetyków z Gdyni, Gdańska i Koszalina, których patronem jest św. Maksymilian Maria Kolbe.

Eucharystii przewodniczył Prowincjał Prowincji św. Maksymiliana Marii Kolbego Zakonu Braci Mniejszych Konwentualnych w Gdańsku o. Wojciech Kulig OFMConv., który na prośbę Proboszcza o. Piotra Matuszaka OFMConv. wygłosił homilię odpustową o drodze do świętości po śladach patrona dzisiejszej uroczystości.

Po Mszy Świętej, Prowincjał o. Wojciech Kulig OFMConv. zawierzył całą, parafię i wszystkich mieszkańców Opatrzności Bożej przez Niepokalane Serce Maryi i za wstawiennictwem męczennika Miłości św. Maksymiliana Marii Kolbego.