Regionalny Dzień Skupienia w Elblągu

W dniu 10 września 2022 roku, w gościnnych progach Parafii św. Jerzego w Elblągu, odbył się jesienny Regionalny Dzień Skupienia Wspólnot Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej. Wzięło w nim udział niemal 60 osób reprezentujących wspólnoty z Inowrocławia, Lęborka, Gdańska, Gdyni, Ostródy i oczywiście z Elbląga. Pierwsza konferencja była okazją do wyjaśnienia jednego z tytułów nadawanych Maryi. Zastanawialiśmy się więc dlaczego mówi się o Niej „Arka Przymierza”. Druga nauka poświęcona była historii modlitwy różańcowej i temu, że modlitwa ta, przez samą Maryję jest nazywana ratunkiem dla świata.

Oczywiście nasz dzień skupienia jest zawsze okazją do wspólnej modlitwy i radosnego biesiadowania przy stołach, o które zadbała miejscowa wspólnota MI, której za trud organizacyjny składamy gorące podziękowania. Należą się one również ks. dr. Andrzejowi Kilanowskiemu, proboszczowi parafii św. Jerzego, który okazał nam serdeczną gościnność.

Podjęliśmy również decyzję, żeby nasze dni skupienia od przyszłego roku odbywały się stałych miejscach, co, mamy nadzieję, ułatwi udział w nich liczniejszemu gronu Rycerzy. I tak wiosenny dzień skupienia planujemy dorocznie w Lęborku, natomiast jesienny – w Ostródzie.