Full 1
20 V 2023
Regionalny dzień Skupienia w Lęborku
Full 1
Różaniec jest modlitwą najmilszą Matce Bożej
św. Maksymilian Maria Kolbe

Rycerz Niepokalanej

Cały najnowszy numer w formie audio. Zachęcamy do słuchania!

INTENCJE MI NA 2023

 • I
 • II
 • III
 • IV
 • V
 • VI
 • VII
 • VIII
 • IX
 • X
 • XI
 • XII
Aby pokój, który daje nam Pan Jezus, zachęcał nas do życia jak bracia i siostry, budując braterskie życie i wspólnotę.
Abyśmy żyjąc w prostocie i wdzięczności uznali wszystkie stworzenia za dar otrzymany z miłości Ojca.
Aby Wielki Post był odpowiednim czasem do prowadzenia trzeźwego i budującego życia, pielęgnując ufną modlitwę i żywą nadzieję.
Aby nowość Wielkanocy otworzyła nas na akceptację nowego życia i odkrywania obecności Zmartwychwstałego Pana w każdej rzeczywistości.
Abyśmy wytrwale wspierali wysiłki w poszukiwaniu dialogu ekumenicznego i zgody z innymi religiami.
Abyśmy umieli rozpoznać i docenić bogactwo oraz różnorodność darów i charyzmatów, które Duch rozdaje dla dobra każdej wspólnoty i całej rodziny ludzkiej.
Aby rodziny były miejscami komunii i akceptacji, szkołami życia oraz codziennej i owocnej miłości.
Abyśmy idąc śladami św. Maksymiliana Kolbego dali się prowadzić Niepokalanej i tak jak on nadali światu cechy ufności, wewnętrznej siły i radosnego oddania.
Aby Słowo, które objawia oblicze Pana, przemieniało nas i pomagało nam żyć według Jego woli w naszych czasach i w naszej historii.
Abyśmy wraz z Maryją, Dziewicą Misyjną, uobecniali Jezusa nawiedzającego każdy dom, głoszącego Królestwo pokoju i niosącego ulgę cierpiącym.
Aby wszystkie ludy i narody uznawały i szanowały świętość życia, jego poczęcia i całej ludzkiej egzystencji.
Abyśmy uczyli się od Maryi, Pani milczenia i nadziei, czuwania na narodzenie się Dzieciątka Bożego, Światła, które oświeca ciemność świata i daje pokój naszym sercom.

Ocaleni przez Maryję! Niepojęta moc Różańca świętego

Dlaczego odmawianie Różańca świętego ma niesamowitą moc? Jak Maryja wstawia się poprzez tę modlitwę za swoimi wiernymi?

Płacz Matki Bożej. Przed czym nas ostrzega?

Dlaczego Maryja objawia się na ziemi płacząc? Do czego w ten sposób Niepokalana chce zaprosić człowieka?

Diabeł prowadzi do klęski! Czy Niepokalana uchroni nas przed Szatanem?

Dlaczego diabeł prowadzi człowieka do klęski? Czy Niepokalana uchroni nas przed Szatanem? O kluczowej roli Matki Bożej w naszym zbawieniu oraz w walce przeciwko wrogim mocom, które niszczą nas każdego dnia opowiada o. Michał Nowak OFMConv.

Charyzmat Maryjny - jak go rozpoznać?

Czym jest charyzmat Maryjny? Jak go rozpoznać? O roli Maryi w życiu ks. Dolindo, o. Pio i ks. Giuseppe Tomasellego oraz o sposobach zawierzenia Matce Przenajświętszej opowiada o. Michał Nowak OFMConv.

Osobiste oddanie Maryi i jego owoce

Konferencja pt. "Osobiste oddanie Maryi i jego owoce" wygłoszona 6 listopada 2021 roku przez o. dr. Piotra Matuszaka.

Wola Boża i znaki jej rozeznawania według św. Maksymiliana Marii Kolbego

Katecheza wygłoszona przez o. Roberta Twardokusa OFMConv. z myślą o członkach Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej.

Podczas katechezy wykorzystano teksty z Pism i Konferencji Ascetycznych Św. Maksymiliana Kolbe wydanych w Niepokalanowie. Wykorzystano również teksty z książki o. Józefa Kaźmierczaka OFMConv pt: "Czytanki o. Św. Maksymilianie Marii Kolbem w 70 rocznicę męczeńskiej śmierci" wydanej w Niepokalanowie.

Niepokalane Poczęcie

Czym jest Niepokalane Poczęcie? Dlaczego Bóg tak się zaangażował w istnienie Maryi z Nazaretu? Wyjaśnia o. Mirosław Kopczewski OFMConv., inicjator Wielkiego Zawierzenia Niepokalanemu Sercu Maryi w Niepokalanowie.

Cudowny Medalik

27 listopada 1830 roku siostrze Katarzynie Labouré ukazała się Najświętsza Maryja Panna i poleciła jej rozpowszechnić ten Medalik wśród ludzi, powiedziała:
Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru. Wszyscy, którzy będą go nosili, dostąpią wielkich łask, szczególniej jeśli będą go nosili na szyi.

AWERS:
Najświętsza Maryja Panna stoi na kuli ziemskiej, swą stopą miażdży węża – szatana.
Z Jej rąk wychodzą świetliste promienie, symbolizujące łaski, które otrzymują wszyscy, proszący z ufnością.
W otoku medalika, widnieje tekst modlitwy: “O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.


REWERS:
Duże “M”, nad którym góruje krzyż Pański symbolizuje uczestnictwo Matki Bożej w męce Jezusa.
Wokół znajduje się dwanaście gwiazd tworzących koronę Niepokalanej Maryi Dziewicy.
Najświętszemu Sercu Jezusowemu, otoczonemu koroną cierniową towarzyszy Serce Maryi przebite mieczem, jest to symbol Jej bólu.