Rycerz Niepokalanej

Cały najnowszy numer w formie audio. Zachęcamy do słuchania!

INTENCJE MI NA 2024

 • I
 • II
 • III
 • IV
 • V
 • VI
 • VII
 • VIII
 • IX
 • X
 • XI
 • XII
Aby chrześcijanie, w każdych warunkach byli budowniczymi pokoju, dając światu świadectwo ubóstwa i pokory.
Aby Niepokalana Dziewica przez modlitwę i pokutę prowadziła nas do swego Syna, Jezusa.
Aby "tak" Maryi, wypowiedziane przy Zwiastowaniu, stało się wzorem w życiu każdego wierzącego i wszystkich Jej rycerzy.
Aby przez wielkopostną wędrówkę każdy chrześcijanin nauczył się słuchać Pana, a tym samym głębiej przeżywał tajemnicę Męki i Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Aby modlitwa różańcowa i oddanie się Niepokalanej zaowocowały wzrostem dobra, czyniąc nas orędownikami pokoju.
Abyśmy uczestnicząc w Eucharystii, czerpali radość z komunii z Bogiem, z naszymi braćmi i siostrami.
Aby Duch Święty, dawca wszelkich darów, dał nam moc do przemieniania świata. Niech papieska adhortacja Laudato Si będzie nam w tym pomocą.
Aby każdy rycerz Niepokalanej na wzór naszego Założyciela, św. Maksymiliana Marii Kolbego, stawał się darem z siebie dla każdego człowieka.
Abyśmy uczyli się wzajemnie słuchać i szczerze rozmawiać w Kościele i w świecie, realizując przesłanie papieskiej encykliki Fratelli tutti.
Abyśmy się stali prawdziwymi synami i córkami św. Franciszek z Asyżu przez Niepokalaną, Królową Zakonu Serafickiego.
Aby przykład Świętych i pamięć o zmarłych umocniły w nas nadzieję życia wiecznego.
Aby Boże Narodzenie, przeżywane na wzór św. Franciszka z Asyżu, przyniosło nam prawdziwą radość, która wypływa z rozważania tajemnicy Wcielenia.

Maryja - mistyczna droga człowieka prostego

Nowe "fiat" i tajemnica wiary mistycznej.
Rekolekcje maryjne w Gdyni - dzień 4

Maryja - mistyczna droga człowieka prostego

Niech mi się stanie według słowa Twego... 
Rekolekcje maryjne w Gdyni - dzień 3

Maryja - mistyczna droga człowieka prostego

Zachwyć się na nowo prawdą o Niepokalanym Poczęciu i zapuść korzenie w Jej Niepokalanym Sercu, aby zyskać wsparcie w codziennej walce z grzechem.
Rekolekcje maryjne w Gdyni - dzień 2

Maryja - mistyczna droga człowieka prostego

Warto posłuchać - może się okazać, że mistycyzm wcale nie jest tak nierealny jak myślicie...
Rekolekcje maryjne w Gdyni - dzień 1

Po co nam objawienia maryjne?

Po co nam objawienia maryjne? Konferencja wygłoszona przez o. Michała Nowaka, asystenta prowincjalnego ds. Rycerstwa Niepokalanej, podczas XIX Zjazdu Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej 18 listopada 2023 r. w Gdyni.

Osobiste oddanie Maryi i jego owoce

Konferencja pt. "Osobiste oddanie Maryi i jego owoce" wygłoszona 6 listopada 2021 roku przez o. dr. Piotra Matuszaka.

Cudowny Medalik

27 listopada 1830 roku siostrze Katarzynie Labouré ukazała się Najświętsza Maryja Panna i poleciła jej rozpowszechnić ten Medalik wśród ludzi, powiedziała:
Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru. Wszyscy, którzy będą go nosili, dostąpią wielkich łask, szczególniej jeśli będą go nosili na szyi.

AWERS:
Najświętsza Maryja Panna stoi na kuli ziemskiej, swą stopą miażdży węża – szatana.
Z Jej rąk wychodzą świetliste promienie, symbolizujące łaski, które otrzymują wszyscy, proszący z ufnością.
W otoku medalika, widnieje tekst modlitwy: “O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.


REWERS:
Duże “M”, nad którym góruje krzyż Pański symbolizuje uczestnictwo Matki Bożej w męce Jezusa.
Wokół znajduje się dwanaście gwiazd tworzących koronę Niepokalanej Maryi Dziewicy.
Najświętszemu Sercu Jezusowemu, otoczonemu koroną cierniową towarzyszy Serce Maryi przebite mieczem, jest to symbol Jej bólu.