Full 2
Full 2
Full 1
23 IX 2023
Regionalny dzień Skupienia w Ostródzie
Full 1
previous arrow
next arrow
Różaniec jest modlitwą najmilszą Matce Bożej
św. Maksymilian Maria Kolbe

Rycerz Niepokalanej

Cały najnowszy numer w formie audio. Zachęcamy do słuchania!

INTENCJE MI NA 2024

 • I
 • II
 • III
 • IV
 • V
 • VI
 • VII
 • VIII
 • IX
 • X
 • XI
 • XII
Aby chrześcijanie, w każdych warunkach byli budowniczymi pokoju, dając światu świadectwo ubóstwa i pokory.
Aby Niepokalana Dziewica przez modlitwę i pokutę prowadziła nas do swego Syna, Jezusa.
Aby "tak" Maryi, wypowiedziane przy Zwiastowaniu, stało się wzorem w życiu każdego wierzącego i wszystkich Jej rycerzy.
Aby przez wielkopostną wędrówkę każdy chrześcijanin nauczył się słuchać Pana, a tym samym głębiej przeżywał tajemnicę Męki i Zmartwychwstania Pana Jezusa.
Aby modlitwa różańcowa i oddanie się Niepokalanej zaowocowały wzrostem dobra, czyniąc nas orędownikami pokoju.
Abyśmy uczestnicząc w Eucharystii, czerpali radość z komunii z Bogiem, z naszymi braćmi i siostrami.
Aby Duch Święty, dawca wszelkich darów, dał nam moc do przemieniania świata. Niech papieska adhortacja Laudato Si będzie nam w tym pomocą.
Aby każdy rycerz Niepokalanej na wzór naszego Założyciela, św. Maksymiliana Marii Kolbego, stawał się darem z siebie dla każdego człowieka.
Abyśmy uczyli się wzajemnie słuchać i szczerze rozmawiać w Kościele i w świecie, realizując przesłanie papieskiej encykliki Fratelli tutti.
Abyśmy się stali prawdziwymi synami i córkami św. Franciszek z Asyżu przez Niepokalaną, Królową Zakonu Serafickiego.
Aby przykład Świętych i pamięć o zmarłych umocniły w nas nadzieję życia wiecznego.
Aby Boże Narodzenie, przeżywane na wzór św. Franciszka z Asyżu, przyniosło nam prawdziwą radość, która wypływa z rozważania tajemnicy Wcielenia.

Po co nam objawienia maryjne?

Po co nam objawienia maryjne? Konferencja wygłoszona przez o. Michała Nowaka, asystenta prowincjalnego ds. Rycerstwa Niepokalanej, podczas XIX Zjazdu Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej 18 listopada 2023 r. w Gdyni.

Osobiste oddanie Maryi i jego owoce

Konferencja pt. "Osobiste oddanie Maryi i jego owoce" wygłoszona 6 listopada 2021 roku przez o. dr. Piotra Matuszaka.

Rycerz Niepokalanej

styczeń 2024 r. - AUDIO

Cudowny Medalik

27 listopada 1830 roku siostrze Katarzynie Labouré ukazała się Najświętsza Maryja Panna i poleciła jej rozpowszechnić ten Medalik wśród ludzi, powiedziała:
Postaraj się o wybicie medalika według tego wzoru. Wszyscy, którzy będą go nosili, dostąpią wielkich łask, szczególniej jeśli będą go nosili na szyi.

AWERS:
Najświętsza Maryja Panna stoi na kuli ziemskiej, swą stopą miażdży węża – szatana.
Z Jej rąk wychodzą świetliste promienie, symbolizujące łaski, które otrzymują wszyscy, proszący z ufnością.
W otoku medalika, widnieje tekst modlitwy: “O Maryjo bez grzechu poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy”.


REWERS:
Duże “M”, nad którym góruje krzyż Pański symbolizuje uczestnictwo Matki Bożej w męce Jezusa.
Wokół znajduje się dwanaście gwiazd tworzących koronę Niepokalanej Maryi Dziewicy.
Najświętszemu Sercu Jezusowemu, otoczonemu koroną cierniową towarzyszy Serce Maryi przebite mieczem, jest to symbol Jej bólu.