Materiały formacyjne dla dzieci


Droga Maryjna

- kilka praktycznych porad dla animatora prowadzącego grupę
- 8 spotkań formacyjnych: Nazaret, Anin-Karim, Betlejem, Jerozolima, Kana Galilejska, Kalwaria, Wieczernik, Misja

Materiały Dzieci Maryi - 12 spotkań

Spotkanie 1 - Dziecko Maryi chętnie służy pomocą - pobierz
Spotkanie 2 - Dziecko Maryi zna swoją wartość i godność - pobierz
Spotkanie 3 - Dziecko Maryi nie krzywdzi innych - pobierz
Spotkanie 4 - Dziecko Maryi dostrzega dobro w innych - pobierz
Spotkanie 5 - Dziecko Maryi pielęgnuje swoją wiarę na wzór Maryi - pobierz
Spotkanie 6 - Dziecko Maryi żyje w stanie łaski uświęcającej - pobierz
Spotkanie 7 - Dziecko Maryi nie narzeka - pobierz
Spotkanie 8 - Dziecko Maryi dba o kulturę ciała - pobierz
Spotkanie 9 - Dziecko Maryi przebacza innym - pobierz
Spotkanie 10 - Dziecko Maryi poznaje drogę do Ojca - pobierz
Spotkanie 11 - Dziecko Maryi nie kłóci się, ale prowadzi dialog - pobierz
Spotkanie 12 - Dziecko Maryi przyjmuje światło Boże i przekazuje je innym - pobierz