14-15 lutego 2020 roku – Krzyż (pod Czerskiem) – Rekolekcje Rycerstwa Niepokalanej dla młodzieży


Zapraszamy młodzież ze wspólnot Rycerstwa Niepokalanej, jak również z poza Rycerstwa na rekolekcje do miejscowości Krzyż po Czerskiem. Odbędą się one w szkole w Krzyżu. 

Rozpoczęcie: w piątek 14 lutego 2020 roku o godz. 19.00.
Zakończenie: w sobotę 15 lutego 2020 roku około godz. 18.00.

Zgłoszenia (p. Sonia Babinska):
 
- e-mailowo: sonia.babinska@wp.pl
- telefonicznie: 509 161 884 

Uczestnicy zabierają ze sobą: rzeczy osobiste, Pismo Świętej, coś do notowania i pisania, śpiwór, karimatę. 
Koszta rekolekcji zostaną w najbliższym czasie podane.

Zapraszamy! Maryja!