Rekolekcje Rycerstwa Niepokalanej – Gdynia 25-27.06.2021

Wraz z końcem czerwca przyszedł czas na nasze doroczne rekolekcje. Odprawialiśmy je, jak już stało się zwyczajem, w gościnnym domu Sióstr Służebniczek, w Gdyni. Tym razem udział wzięło 24 Rycerzy reprezentujących wspólnoty z Gdyni, Gdańska, Lęborka, Torunia i Poznania.

Tematem przewodnim naszego intensywnego skupienia (osiem nauk w dwa pełne dni) była myśl świętego Bernarda – De Maria numquam satis (O Maryi nigdy dosyć). Rekolekcje głosił Asystent, o. Michał Nowak. Słuchaniu Słowa towarzyszyła jak zwykle modlitwa różańcowa, codzienny śpiew Godzinek o Niepokalanym Poczęciu NMP i, rzecz jasna, centralny punkt naszego dnia, czyli Eucharystia.

Nasze kolejne rekolekcje zaplanowane są na podobny termin za rok (24-26 czerwca). Wszystkich zainteresowanych Rycerstwem i samych Rycerzy, rzecz jasna, zapraszamy.