Pokusy Maryi – Rekolekcje Rycerstwa Niepokalanej

W dniach 7-9 luty 2020 roku pod hasłem: „Pokusy Maryi" w domu Sióstr Służebniczek w Gdyni odbyły się rekolekcje dla członków wspólnot Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej. 
Głównym organizatorem tych rekolekcji był nasz asystent prowincjalny Rycerstwa Niepokalanej o. Robert Twardokus, a konferencje wygłosił o. Mateusz Stachowski - franciszkanin z Ostródy, duszpasterz, spowiednik, rekolekcjonista i egzorcysta. W rekolekcjach uczestniczyli Rycerze Niepokalanej z Gdyni, Gdańska, Lęborka, Ostródy, Smętowa Granicznego, Torunia, Kołobrzegu, Darłówka i Elbląga w liczbie ponad 70 osób.

Głoszone katechezy uświadomiły nam, że Maryja, jak każdy z nas, nie była wolna od pokus. Pomogły one nam zobaczyć i zrozumieć, jak Maryja broniła się przed diabłem, który próbował Ją złamać i jak sami powinniśmy postępować, aby skutecznie odpierać ataki złego ducha. Jak zauważył o. Mateusz - Maryja nie odpowiadała na pokusy diabła, ale milczała, nie narzekała, nie kierowała się emocjami, ale modliła się i szukała chwały Bożej.

Usłyszane katechezy uświadomiły nam, że jedna z najskuteczniejszych metod obrony przed pokusami prowadzącymi do grzechu jest nabożeństwo do Matki Bożej. Dlatego w chwilach szczególnych pokus mamy modlić się do Maryi i wzywać Jej pomocy. Z modlitwy do Matki Boskiej nie powinniśmy rezygnować nawet kiedy upadniemy i popełnimy zło. Nawet wtedy Maryja pozostaje naszą orędowniczką przed Bogiem i może wyprosić miłosierdzie dla nas. 

Dziękujemy:
- ojcu Robertowi za świetną organizację i przygotowanie tych rekolekcji, chociaż były trudności z racji tak wielu chętnych, bo trzeba było wszystkich pomieścić w Kaplicy, czy stołówce
- ojcu Mateuszowi za wybrany temat, za barwny i z poczuciem humoru sposób przekazu, który bardzo trafiał do naszych serc
- Siostrom Służebniczkom od bł. Edmunda Bojanowskiego - za pyszne posiłki
- wszystkim uczestnikom rekolekcji - bo wszyscy tworzyliśmy wspaniały klimat tych rekolekcji. 

Maryja! 

Uczestniczka Rekolekcji