Wielkopostny dzień skupienia w Lęborku

Pierwsza sobota Wielkiego Postu to tradycyjny Dzień Skupienia w Sanktuarium św. Jakuba Ap. w Lęborku trzech wspólnot działających w parafii: Żywego Różańca, Bractwa św. Jakuba Ap. i Rycerstwa Niepokalanej.

Nasze modlitewne spotkanie rozpoczęliśmy Drogą Krzyżową, którą przeszliśmy ze św. Maksymilianem rozważając poszczególne jej stacje. Koronka do Miłosierdzia Bożego wprowadziła zebranych do Eucharystii, którą koncelebrowali: o. Piotr Matuszak - proboszcz parafii św. Antoniego w Gdyni oraz o. Roman Zioła i o. Anzelm Grabowski – opiekunowie duchowi naszych wspólnot. Homilię wygłosił o. Piotr analizując w niej dzisiejsze Słowo Boże dotyczące postawy celnika Lewiego. Po Mszy Św. katechezę wygłosił również o. Piotr. Tematem tej katechezy była modlitwa. Podkreślił w niej wiele aspektów modlitwy. Mówił m.in., że w czasie modlitwy winniśmy podjąć dialog z Panem Jezusem o swoim życiu oraz że „modlitwa Pismem Świętym porządkuje nasze życie…” . Wskazał, że „Pan oczekuje od nas na modlitwie autentyczności”. Przywołał również rolę Ducha Świętego w każdej naszej modlitwie. Kolejnym punktem naszego spotkania była adoracja Najświętszego Sakramentu, w czasie której rozważaliśmy tajemnice bolesne Różańca Św. i modliliśmy się słowami o. Maksymiliana. Na koniec spotkania błogosławieństwa Bożego Najświętszym Sakramentem udzielił nam o. Anzelm. Napełnieni duchowo udaliśmy się na agapę. Dziękujemy Bogu i Jego Matce za ten cudowny czas. Ojcom Piotrowi, Romanowi i Anzelmowi i wszystkim tym, którzy zaangażowali się w organizację i przebieg tego Dnia z głębi serca dziękuję za każde słowo, za każdy gest i poświęcenie swojego wolnego czasu.

Danuta Spoczyńska z MI