Nowe Koło MI w Inowrocławiu

W dniu 5 marca 2019 roku odbyły się wybory zarządu Koła Rycerstwa Niepokalanej działającego przy parafii pw. Św. Krzyża w Inowrocławiu.

Wyborom przewodniczył Asystent Rycerstwa Niepokalanej w naszej prowincji o. Robert Twardokus. Pierwszym prezesem Koła Rycerstwa Niepokalanej w Inowrocławiu został Piotr Gralak, na wiceprezesa wybrano Filipa Głowackiego, sekretarzem została wybrana Aneta Korona-Minkowska, a ekonomem Magdalena Stefańska.

Wspólnota Rycerstwa Niepokalanej działa przy parafii pw. Św. Krzyża w Inowrocławiu od marca 2018 roku, kiedy to pod wpływem rekolekcji wielkopostnych głoszonych przez o. Roberta Twardokusa, liczna grupa osób zaprosiła Maryję do swojego życia, oddała się Niepokalanej i wstąpiła do Rycerstwa Niepokalanej. Inicjatorem powstania wspólnoty i jej duchowym przewodnikiem jest o. Daniel Pliszka.