Wręczenie medali “Zasłużony dla Rycerstwa Niepokalanej”

Dnia 6 marca br., w pierwszą sobotę miesiąca, pod koniec Mszy świętej o godz. 8:30 państwo Franciszek i Barbara Popiel zostali udekorowani medalem “Zasłużony dla Rycerstwa Niepokalanej.

Odznaczenie wręczył o. Michał Nowak, Asystent Prowincjalny ds. Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej. Medal został przyznany przez Zarząd Centrum Narodowego Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie. Honoruje się nim osoby szczególnie zasłużone, za wieloletni trud, zaangażowanie i pracę dla jak największej chwały Bożej oraz szerzenie czci Matki Bożej Niepokalanej w duchu św. Maksymiliana Marii Kolbego. Dekorację poprzedziła laudacja, czyli przedstawienie obojga osób oraz ich zasług, wygłoszona przez p. Ewę Skuras, Prezesa Lokalnego MI.
 
Oboje, Franciszek i Barbara, wstąpili do Rycerstwa Niepokalanej w Niepokalanowie. Jako pierwsza uczyniła to w 1988 r. Barbara. Franciszek został Rycerzem Niepokalanej dużo wcześniej, ale do MI II wstąpił dopiero w 1996 r. Od początku swojej działalności, Barbara współtworzyła reaktywowany w październiku 1988 r. ośrodek lokalny Rycerstwa Niepokalanej przy naszej parafii, od 1992 r. jako prowadząca wspólnotę. W roku 2006 Barbara została wybrana jako Prezes parafialnej wspólnoty MI i piastowała tę funkcję do listopada 2018 r. W 2012 r. Barbarę wybrano do Zarządu Centrum Narodowego Rycerstwa Niepokalanej w Polsce, jako doradcę d/s Rycerstwa Niepokalanej u Stóp Krzyża. Funkcję tą pełniła do 2020 r. W tym czasie Basia organizowała wraz z Zarządem Lokalnym cotygodniowe spotkania modlitewne, rekolekcje i dni skupienia, spotkania dla animatorów: były przygotowywane katechezy. Gdy Asystentem Lokalnym MI został o. Janusz Szypulski, wspólnota pod przewodnictwem Barbary organizowała rekolekcje oraz zjazdy Rycerskie w Gdyni. Warto też wspomnieć, że laureatka obsługiwała w latach 2004-2008 biuro Centrum Formacji Rycerstwa Niepokalanej, odpowiedzialne za organizacje spotkań dla animatorów z innych wspólnot MI oraz dla osób odpowiedzialnych za formację dzieci i młodzieży. Istotną częścią aktywności Barbary w tym czasie była organizacja projekcji filmów o tematyce religijnej i prowadzenie gabloty zewnętrznej dostępnej dla wszystkich wiernych oraz pomoc w organizacji uroczystych opraw liturgicznych z udziałem pocztów sztandarowych i darów ołtarza.

Franciszek Popiel z Niepokalanowem związał się wiele lat przed Barbarą, kiedy będąc zawodowym kierowcą Poczty Polskiej, zaangażował się jako Rycerz MI I w dystrybucję miesięcznika "Rycerz Niepokalanej". Od 1996 r., już jako Rycerz Niepokalanej MI ll, włączył się całym sercem w apostolat Rycerstwa Niepokalanej u Stóp Krzyża. Członkowie tego ruchu, zwłaszcza chorzy, zostali objęci przez Franciszka i Barbarę szczególną troską. Działalność ta zaowocowała w 2000 r. założeniem grupy Rycerzy Niepokalanej u Stóp Krzyża w Spółdzielni Mieszkaniowej osób niepełnosprawnych "Za Falochronem" na Witominie w Gdyni. We wrześniu 2005 r. na życzenie członków tej wspólnoty, została wprowadzona w obecności Asystenta Lokalnego MI o. Janusza Szypulskiego nowa forma tego apostolatu: spotkania modlitewne w każdą trzecią sobotę miesiąca. Organizowane były projekcje filmów religijnych i rozprowadzany był miesięcznik "Rycerz Niepokalanej". Franciszek i Barbara organizowali też wielokrotnie dla członków tej wspólnoty wyjazdy formacyjne do Centrum Regionalnego MI w Ostródzie oraz do Sanktuarium Maryjnego w Gietrzwałdzie.

Franciszek z wielką pasją kontynuował rozpoczęte w 2005 r. przez proboszcza o. Jana Maciejowskiego nabożeństwa pierwszych sobót miesiąca, rozszerzając organizację tych nabożeństw również na kilka innych parafii w Trójmieście. Moderuje także nabożeństwa fatimskie w naszej parafii. Z równie wielkim zaangażowaniem, Franciszek włączył się w inicjatywę tzw. “Drogi św. Maksymiliana Marii Kolbe”, która jest organizowana corocznie od 14 sierpnia 2016 r.

Z wielkim zaangażowaniem Franciszek i Barbara zatroszczyli się o obecność relikwii św. Maksymiliana do kaplicy przy szpitalu w Redłowie. Relikwie dotarły tam 3 października 2020 r.

Franciszek i Barbara angażują się w rozprowadzanie miesięcznika “Rycerz Niepokalanej”, niosą świadectwo opieki Niepokalanej do lokalnych szpitali. Od 2018 r. współuczestniczą w organizowaniu desantu Cudownych Medalików na Ukrainę.

Gdynia, Wielkanoc ‘2021, Ewa Skuras / o. Krzysztof Bartczak OFMConv