Spotkanie ze wspólnotą MI w Gdańsku-Suchaninie

Dnia 8 maja 2019 roku w parafii p.w. Św. Maksymiliana Kolbe w Gdańsku Suchaninie odbyło się spotkanie asystenta MI o. Roberta Twardokus wraz z miejscowo wspólnotą Rycerstwa Niepokalanej.

Spotkanie rozpoczęliśmy około godz. 16.00 wspólną modlitwą w salce parafialnej. Następnie o. Robert powiedział kilka słów o sobie, jak również opowiedział o tym, co ostatnio się dokonało w ramach działań MI Polski Północnej, przedstawił również kalendarium zbliżających się wydarzeń. Podczas tego spotkania każdy z członków wspólny MI powiedział kilka słów o sobie, kim jest, czym się zajmuje, ile lat jest w Rycerstwie.
Na zakończenie o. Robert wygłosił krótką katechezę na temat znaków rozeznawania woli Bożej w życiu Św. Maksymiliana Kolbe.
Bezpośrednio po spotkaniu poszliśmy na Mszę Świętą, podczas której asystent MI polecał Bogu parafialnej wspólnoty MI prosząc dla niej o Boże błogosławieństwo i potrzebne łaski.