Regionalny dzień skupienia w Smętowie Granicznym

Dnia 13 kwietnia 2019 roku w Smętowie Granicznym obył się wielkopostny regionalny dzień skupienia dla wspólnoty MI Polski Północnej. Uczestniczyło w nim około 40 osób. Brali w nim udział Rycerze z Torunia, Gdyni oraz z lokalnej wspólny MI w Smętowie Granicznym.

Spotkanie rozpoczęliśmy o godz. 10.30 w salce katechetycznej przy kawie i cieście przygotowanym przez miejscową wspólnotę MI.
O godz. 11.00 przeszliśmy do kościoła, aby odmówić bolesną część Różańca. Następnie o godz. 12.00 odprawiona została Msza Święta, pod przewodnictwem o. Roberta Twardokusa asystenta prowincjalnego MI Polski Północnej przy koncelebrze proboszcza ks. Leszka Kozłowskiego oraz prałata z Torunia ks. Józefa Nowaka. Po Mszy Świętej przeszliśmy z powrotem do salki katechetycznej na obiad. Kolejnym punktem programu była katecheza o godz. 14.00, którą wygłosił o. Robert Podczas katechezy podjął on temat pokory. Przytaczając teksty Św. Maksymiliana o. Robert zauważył, że pokora jest źródłem wszelkich cnót, jak pycha źródłem wszystkich grzechów. Przed Bogiem wszelkie uczynki bez pokory nie mają żadnej wartości. Jeśli jesteśmy wyćwiczeni w pokorze zwyciężamy naszą własną pychę, bo pokora jest poznaniem całej prawdy o sobie. Ćwiczmy się więc w pokorze, bo kto nie uzna swojej małości i nicości, nie uzna potrzeby łaski. Z łaski Bożej wszystko masz, gdy masz Boga wszystko możesz przy jego pomocy. Po wysłuchaniu katechezy o godz. 15.00 poszliśmy do kościoła adorować Najświętszy Sakrament, odmawiając Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następnie w ciszy adorowaliśmy Najświętszy Sakrament zastanawiając się nad treściami, które usłyszeliśmy podczas katechezy. Po adoracji przeszliśmy do salki katechetycznej na Agapę, gdzie przy kawie i cieście dzieliliśmy się wrażeniami wysłuchanej katechezy.
Na koniec spotkania najpierw omówiliśmy wspólnie litanię pokory autorstwa Tomasza a Kempis prosząc o łaskę pokorę dla każdego z nas. Następnie o. Robert wraz z innymi obecnymi kapłanami udzielili nam Bożego Błogosławieństwa. 

Anna Kwiatkowska
Sekretarz wspólnoty MI ze Smętowa Granicznego