Spotkanie Formacyjne Liderów Wspólnot MI

W dniach 29-31 marca 2019 r. odbyło się spotkanie formacyjne liderów wspólnot MI w Gdyni w domu Sióstr Służebniczek Niepokalanego Poczęcia NMP na Oksywiu. Uczestniczyło w nim 18 osób. Prowadzącym był o. Robert Twardokus asystent MI Polski Północnej.

W programie spotkania mieliśmy drogę krzyżową, modlitwę brewiarzem, różaniec, koronkę do Miłosierdzia Bożego, medytację Słowa Bożego, codziennie Mszę Świętą.

Na sobotę z wykładem zaproszono studentkę psychologii III roku p. Barbarę Kołecką, która opowiedziała nam jaki mamy podział ludzi tj. flegmatyk, choleryk, sangwinik, melancholik. Pani Basia powiedziała również, że bycie we wspólnocie, to otworzenie się na drugiego człowieka. Każdy z nas jest inny, ma inne geny, inny temperament, który trudno zmienić. Jak we wspólnocie jest jakiś problem, to musimy powierzyć go Bogu, na pewno pomoże. Jak nasze serca są otwarte to łatwiej rozmawiać.

Następnym gościem zaproszonym na niedzielę była p. dr. teologii Dorota Dźwig. Tematem przewodnim tego wykładu była Maryja w dokumentach kościoła, Jej duchowość, pokora i wiara. Powiedziała miedzy innymi o tym, że Maryja kocha wszystkich ludzi, którzy do Niej przychodzą. Matka Boża jest pięknem miłości, jest otwarta na człowieka, dyspozycyjna, umie słuchać, Maryja jest naszą Siostrą w wierze. Pani Dorota szczegółowo przedstawiła nam Maryję w Nowym Testamencie.
W wielkiej ciszy z ciekawością słuchaliśmy o Maryi.

Tak jak Maryja dziękowała Bogu za wszystko, tak i My dziękujemy Panu Bogu za każdy przeżyty dzień. Dziękujemy również naszemu o. Robertowi za wszystkie wypowiedziane słowa, za przypomnienie, że Rycerz jest tym co wyciąga pomocną dłoń. 
Dziękujemy, że się spotkaliśmy i mogliśmy się dzielić Słowem Bożym z drugim Rycerzem. 
... Otwórz Bogu serce swoje
Otwórz Bogu Drzwi....

Bóg zapłać. 
Maryja! 
Uczestniczka spotkania