Rekolekcje MI w Gdyni

W dniach 16-18 listopada 2018 roku w domu Sióstr Służebniczek w Gdyni Oksywie odbyły się rekolekcje dla członków ze wspólnot Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej. Uczestniczyło w nich około 50 osób. Podczas rekolekcji spojrzeliśmy na życie Maryi od strony prób wiary jakich doświadczyła w swoim życiu.

W programie dnia był czas na modlitwę, na chwilę odpoczynku, na przemyślanie usłyszanych treści, jak również na wspólne radowanie się sobą przy kawie i herbacie. Każdego ranka modliliśmy się Godzinkami o Niepokalanym Poczęciu Maryi. W ciągu dnia mieliśmy katechezy, adorację Najświętszego Sakramentu, odmawialiśmy różaniec, a dzień kończyliśmy Apelem Jasnogórskim. W sobotę popołudniu podjęliśmy medytację nad Słowem Bożym odnosząc je do naszego życia. Najpierw wysłuchaliśmy wprowadzenia do tej medytacji, a następnie był czas ciszy podczas której każdy sam rozważał Słowo Boże. Na zakończenie medytacji w małych grupach dzieliliśmy się między sobą doświadczeniem usłyszanego Słowa. W niedzielę na zakończenie rekolekcji chętni mogli podzielić się wobec innych przeżyciami z tego czasu rekolekcji. Zakończyliśmy je omówieniem koronki do Bożego Miłosierdzia, dziękując Bogu przez ręce Maryi za ten wspaniały czas, którym nas obdarzył.
Maryja!  

Świadectwo
Rekolekcje, w których brałam udział były pod hasłem „Maryja – najpiękniejszy wzór wiary”, które poprowadził o. Robert – asystent MI Polski Północnej. Był to dla czas szczególny, bowiem tak wiele cennych wartości odkryłam na nowo w katechezach oraz adoracji Najświętszego Sakramentu i w czasie medytacji Słowa Bożego. O. Robert bardzo ciekawie i wnikliwie prowadził mnie i myślę, że innych też, drogą Maryi – Matki Boga i ludzi, do głębi serca i myśli. W katechezach poruszał sprawy dotyczącego życia Matki Bożej, zadając pytania o nasze życie, poruszył moje serce do przeżywania i odkrywania życia Jezusa i Matki Bożej w moim postępowaniu, działaniu i modlitwie. Mnie, najbardziej utkwiły słowa, że Maryja jest osobą, która ma takie same problemy jak ja, jest Tą, która przeżywa wszelkie cierpienia i krzywdy jak ja, mimo że jest Matką Boga, najdoskonalszą przeżywając wszystkie słowa Syna w milczeniu i zaufaniu do Boga, to mnie się nie zawsze to udaje. Czasami myślę głośno i mówię o swoich wątpliwościach innym. Staram się, każdego dnia być blisko Jezusa i Matki Niepokalanej, szczególnie odmawiając różaniec, będąc na Eucharystii przyjmując Komunię Św. do swego serca. Czas medytacji Słowa w milczeniu i ciszy przeminął dla mnie bardzo szybko, i napełnił mnie radością i wieloma przemyśleniami. Nowością i trudnością było dla mnie dzielenie się Słowem, ale widocznie Duch Święty poprowadził mnie i w tym doświadczeniu. Atmosfera i pobyt u S. Służebniczek w czasie rekolekcji był fantastyczny, był czas na spotkania z innymi grupami MI z różnych miejsc, dzielenia się swoimi przemyśleniami, był również czas na wyjście nad morze, ja natomiast byłam na cmentarzu Marynarki Wojennej na Oksywiu. Cmentarz to historia ludzi, którzy odeszli już do Pana. Uważam, że takie rekolekcje powinny odbywać się chociaż raz w roku.
Rycerka - Marianna