Jubileusz 30-lecia powstania wspólnoty MI w Gdyni


Przed 30 laty powstała przy kościele św. Antoniego z Padwy na Wzgórzu św. Maksymiliana Marii Kolbe w Gdyni wspólnota Rycerze Niepokalanej, a jej członkowie weszli na drogę pobożności maryjnej, jako pewnej drogi do świętości, gdyż jak mawiał twórca Milicji Niepokalanej św. Maksymilian: Jej życie jest doskonałym drogowskazem i doskonałym sposobem zbawienia.

Wspólnota stowarzyszenia "Rycerstwo Niepokalanej" powstała przy parafii św. Antoniego z Padwy w Gdyni w październiku 1988 r., z inicjatywy ówczesnego Proboszcza i Gwardiana zakonu franciszkanów konwentualnych o. Huberta Lipińskiego. Pierwszym Asystentem był o. Edward Sobolewski, a następnie o. Mirosław Karczewski, o. Paweł Blok, o. Przemysław Strażyński, o. Przemysław Płaszczyński. Kolejny Asystent o. Janusz Szypulski, był jednocześnie Asystentem MI Polski Północnej i kierował Centrum Rycerstwa w Gdyni, potem w Ostródzie. Naszym Asystentem lokalnym został wówczas o. Witold Regulski, a po nim o. Zygmunt Tomporowski i o. Piotr Matuszak, Proboszcz naszej macierzystej parafii. Obecnie Asystentem kościelnym wspólnoty jest o. Bartłomiej Ewertowski.

W dniu 3 listopada 2018 r. odbyła się uroczystość jubileuszu 30-lecia powstania naszej. W sobotniej uroczystości brały udział delegacje wspólnot MI z Trójmiasta i Ostródy. Jubileuszowi przewodniczył Prezes Narodowy stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Polsce o. Stanisław Maria Piętka. Obchody jubileuszu rozpoczęły się uroczystą mszą św. o godz. 9:00, której przewodniczył Asystent MI Polski Północnej o. Robert Twardokus OFMConv. a koncelebrowali Eucharystię o. Franciszek Kapusta, o. Bartłomiej Ewertowski oraz o. Stanisław Maria Piętka, który wygłosił homilię.

W homilii o. Stanisław Maria przypomniał, że tak jak Maryja jest dopełnieniem Trójcy Świętej, tak Rycerstwo Niepokalanej dopełnia dzieła Bożego w Jej służbie aby: wszyscy ludzie na świecie uznali Matkę Boga za swoją Matkę i za swoją Królową. W tym celu św. Maksymilian Maria Kolbe powołał Milicję Niepokalanej. Stworzył armię bez żelaznego oręża, którą jednak wyposażył w modlitwę, cierpienie i pracę dla Niepokalanej, aby rycerze dzięki bezgranicznemu i bezwarunkowemu oddaniu się naszej Pani zobaczyli cuda, które dokonują się mocą wiary i miłości. Prezes Narodowy stowarzyszenia zaznaczył, że jubileusz 30-lecia wpisuje się w inne wielkie jubileusze, w tym 100-lecie święceń kapłańskich św. Maksymiliana, w 100-lecie niepodległości Polski oraz, że czas ten winien być dla nas nie tyle  świętowaniem, co bardziej wyzwaniem i wezwaniem do apostolskiego działania i trwania w nieustającym fiat dla Królestwa Najświętszego Serca Jezusowego, o które prosimy w codziennym Ojcze nasz. Na koniec swojej homilii o. Stanisław zauważył, że św. Maksymilian nie wymaga od nas Rycerzy wielkich rzeczy, tylko wierności w małych, poczynając od siebie samych, aby być solą ziemi i światłem świata: przykład życia jest bowiem zaraźliwy, a kto nawraca siebie samego, nawraca cały świat.

Na koniec uroczystej Eucharystii, Prezes Narodowy stowarzyszenia Rycerstwo Niepokalanej w Polsce o. Stanisław Maria Piętka, przekazał na ręce Barbary Kunikowskiej-Popiel Prezes Stowarzyszenia „Rycerstwo Niepokalanej” w Gdyni, jubileuszowy Dyplom uznania za 30 lat służby wspólnoty na rzecz Niepokalanej. Bezpośrednio po mszy św. Rycerze Niepokalanej, goście i wszyscy obecni, złożyli przed Najświętszym Sakramentem wynagrodzenie Niepokalanemu Sercu Maryi, wypełniając warunki nabożeństwa pierwszej soboty miesiąca: różaniec oraz 15-minutowe rozmyślanie nad tajemnicą „Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu”, zakończonej uroczystym błogosławieństwem.

Przed różańcem Gietrzwałdzkim o godz. 14:30, jaki zainaugurował przed 10 laty ówczesny Asystentem MI Polski Północnej o. Janusz Szypulski, Rycerze Niepokalanej spotkali się na uroczystej agapie. Był to również czas spotkania z rycerzami z innych wspólnot. Podczas radosnego biesiadowania, rycerze wymieniali się osobistymi doświadczeniami oraz dawali świadectwa obecności Niepokalanej w ich życiu, gdyż jak mówił św. Maksymilian: Rycerstwo to całość życia katolickiego w nowej formie, polegającej na łączności z Niepokalaną, Wszechpośredniczką naszą u Jezusa.

Ostatnim oficjalnym punktem uroczystości jubileuszowych była wspólna Koronka do miłosierdzia Bożego w naszym kościele, przed obrazem Jezusa Miłosiernego oraz wspólne zdjęcie pamiątkowe. Po uroczystości, część uczestników wraz z naszym znakomitym gościem o. Stanisławem M. Piętką, wybrało się na spacer po Gdyni, korzystając z pięknej, słonecznej pogody. Goście wracali do swoich domów, a my na małą czarną i do pracy, bo trzeba było zrobić porządek...