Braterska wizyta w Kołobrzegu

W dniu 7 października, Asystent Prowincjalny, spotkał się ze wspólnotą Rycerstwa Niepokalanej gromadzącą się przy franciszkańskiej parafii Podwyższenia Krzyża Świętego w Kołobrzegu.

Liturgiczne wspomnienie Matki Bożej Różańcowej oraz przyjęcie do grona Rycerzy dwóch nowych osób, stało się dla nas wszystkich okazją do świętowania przy ołtarzu Pańskim. W uroczystej Eucharystii odczytano Ewangelię o Zwiastowaniu Maryi przez anioła Bożego planu i o podjęciu go przez tę młodą kobietę. Asystent w homilii podkreślił więc wartość naszych codziennych zadań i realizację Bożego planu w naszym życiu poprzez ich konsekwentne podejmowanie.

Po Eucharystii spotkaliśmy się przy stole, gdzie omówiliśmy plan formacji na najbliższe miesiące, ale również propozycje pracy „w terenie”. Każda bowiem wspólnota jest zaproszona do odnalezienia swojego własnego miejsca w perspektywie posługi. Różnorodność zadań i możliwości wspólnotowych zmusza do namysłu i wyboru określonych działań.

Nasze spotkanie było jednocześnie pierwszym po pandemii spotkaniem wspólnoty w salkach katechetycznych. Dotychczas Rycerstwo spotykało się w kościele.