Regionalny Dzień Skupienia w Lęborku

Dnia 5 czerwca odbył się pierwszy, postpandemiczny Regionalny Dzień Skupienia Rycerstwa Niepokalanej. Tym razem spotkaliśmy się w gościnnym Lęborku. W spotkaniu udział wzięło niemal sześćdziesiąt osób reprezentujących wspólnoty w Darłowie, Darłówku, Koszalinie, Gdyni, Elblągu i oczywiście wspólnotę miejscową.

Nasze skupienie oparło się na dwóch filarach – Maryja i Józef. Wielkie dzieła zlecone im przez Pana ukazały również ich wielkość w perspektywie realizacji Bożego zadania. Odważni, młodzi ludzie, którzy dostosowali swoje plany do tych, które wobec nich objawił Bóg.

Podczas naszego spotkania nie zabrakło chwil modlitwy. Centrum dnia była Eucharystia, której przewodniczył miejscowy proboszcz, o. Robert Wołyniec, a homilię wygłosił opiekun miejscowej wspólnoty MI, o. Bartłomiej Ewertowski. Modlitwa różańcowa, wyjątkowa i szczególna, bo prowadzona w kilku językach i transmitowana w internecie jako propozycja Zarządu Międzynarodowego MI dla łączności między licznymi krajami, w których obecne jest i działa Rycerstwo Niepokalanej.

Takie spotkania to również okazja do budowania wspólnoty przy stole. Takich chwil także nie zabrakło.

Wdzięczność zatem dla wszystkich, którzy przy tym spotkaniu się napracowali – przede wszystkim wspólnocie Rycerstwa Niepokalanej w Lęborku i braciom z tamtejszego klasztoru.