Z Niepokalaną w sercu Kościoła – XVIII Dni Kolbiańskie, Harmęże

5-7 kwietnia 2019 roku
Dni Kolbiańskie, inaczej niż Spotkania Liderów, są skierowane nie tylko do rycerzy Niepokalanej, ale do wszystkich osób wierzących, którym bliska jest postać i idee św. Maksymiliana M. Kolbego. Podczas spotkania próbujemy spojrzeć na św. Maksymiliana pod różnym kontem, często porównując go z innymi ważnymi postaciami lub prezentując na tle epoki i jej problemów.

XVIII Dni Kolbiańskie, 5-7 kwietnia 2019 roku
Pod patronatem: Katedry Kolbiańskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury - "Seraphicum" w Rzymie Ks. Biskupa Romana Pindla - ordynariusza diecezji bielsko-żywieckiej

Temat XVIII Dni Kolbiańskich: Z Niepokalaną w sercu Kościoła - nawiązuje do przeżywanego obecnie roku w Rycerstwie Niepokalanej. 

Prelegentami i gośćmi będą: J. E. Ks. Bp. Roman Pindel - ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej, o. Mariusz Kozioł - wikariusz krakowskiej prowincji franciszkanów, o. Piotr Cuber, o. Grzegorz M. Bartosik, ks. Waldemar Cisło, o. Mariusz Orczykowski, Dariusz Żuk-Olszewski oraz o. Zdzisław Kijas - autor najnowszej książki o św. Maksymilianie: Życie jako dojrzewanie świętości.

Dni Kolbiańskie odbywają się w Harmężach od 2001 r., ich inicjatorem jest o. prof. dr hab. Zdzisław Kijas OFMConv. Patronat nad spotkaniem objęli: Katedra Kolbiańska Papieskiego Wydziału Teologicznego św. Bonawentury w Rzymie oraz Ordynariusz diecezji bielsko-żywieckiej.

Zgłoszenia prosimy kierować pod adres:
Misjonarki Niepokalanej Ojca Kolbego
Harmęże, ul. Franciszkańska 13, 32-600 OŚWIĘCIM
tel. +48 33 844 43 47 e-mail: mis.kolbe.harmeze@poczta.fm  
www.kolbemission.org/pl
www.harmeze.franciszkanie.pl

Liczba miejsc jest ograniczona.