Spotkania ze wspólnotą Rycerstwa Niepokalanej w Smętowie Granicznym

Dnia 14 listopada 2018 r. w parafii pw. Ciała i Krwi Pańskiej w Smętowie Granicznym gościł o. Robert Twardokus – Asystent Prowincjalny Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej.

Spotkanie rozpoczęto wspólną pieśnią i modlitwą. Następnie ks. Proboszcz Leszek Kozłowski – opiekun rycerstwa, Rycerze Niepokalanej i członkowie Żywego Różańca omówili z o. Robertem bieżące sprawy Rycerstwa, po czym ojciec przedstawił kierunki działania Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej oraz nakreślił plany rekolekcyjne. Tę część spotkania zwieńczono dyskusją.
Później uczestniczyliśmy we Mszy Świętej sprawowanej w intencji zmarłych Rycerzy Niepokalanej oraz o. Leopolda Chojnackiego założyciela tutejszego Rycerstwa. Po zakończonej Mszy odbyło się comiesięczne spotkanie formacyjne Rycerstwa z krótką nauką. Następnie przed Najświętszym Sakramentem odmówiliśmy dziesiątkę różańca świętego.
Aby uwiecznić wizytę naszego czcigodnego gościa zrobiliśmy pamiątkowe zdjęcie.
Na koniec w rozmowie ks. Proboszcza, o. Roberta oraz Zarządu Rycerstwa ustalono, że w okresie wiosennym nasza parafia zorganizuje dzień skupienia dla okolicznych wspólnot Rycerstwa Niepokalanej.

Anna Kowalewska
Rycerka ze Smętowa Granicznego