Spotkanie z Rycerzami u Stóp Krzyża

Dnia 10 listopada 2018 roku w Gdyni asystent Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej spotkał się ze wspólnotą Rycerzy u Stóp Krzyża.

Spotkanie rozpoczęliśmy w kaplicy adoracją Najświętszego Sakramentu, podczas której odmówiliśmy jedną część różańca. Bezpośrednio po adoracji nastąpiło przyjęcie jednej osoby w szeregi Rycerstwa Niepokalanej. Potem przeszliśmy do sali, gdzie w atmosferze kawy, herbaty i czegoś słodkiego powiedziałem kilka słów o sobie i naświetliłem kierunki działania Rycerstwa Niepokalanej Polski Północnej w najbliższym czasie. Następnie każda osoba ze wspólnoty powiedziała kilka słów o sobie, kim jest i co robi. Później wygłosiłem katechezę na temat: Wola Boża i znaki jej rozpoznawania w życiu Św. Maksymiliana. Uwieńczeniem naszego spotkania była wspólna modlitwa do Maryi, by Ona wstawiała się za nami.