Pierwsze spotkanie grupy młodzieżowo-studenckiej MI w Gdyni

Przy naszym franciszkańskim klasztorze w Gdyni dnia 19 marca 2018 roku odbyło się pierwsze spotkanie wspólnoty młodzieżowo-studenckiej MI, w którym uczestniczyło 7 osób. Gromadzi ona osoby z różnych wspólnot MI, które obecnie uczą się, czy studiują w Trójmieście.

Po wspólnej modlitwie w ramach katechezy podjąłem temat pracy według Św. Maksymiliana. Następnie wspólnie zastanawialiśmy się nad tym, jak często chcemy się spotykać i jaki charakter mają mieć te nasze spotkania. Podjęliśmy decyzję, że chcemy spotykać jeden raz w miesiącu przy naszym klasztorze w Gdyni by wzrastać w wierze i się wspólnie formować.

Asystent MI o. Robert Twardokus