Spotkanie ze wspólnotą MI w Gdyni

Dnia 8 lutego 2018 roku w ramach działań asystenta MI uczestniczyłem w spotkaniu formacyjnym wspólnoty MI przy naszym klasztorze w Gdyni.

Głównym celem mojej obecności było zapoznanie z członkami wspólnoty MI, dowiedzenie się jak oni funkcjonują, jak często się spotykają, z jakimi problemami się borykają. Spotkanie to rozpoczęliśmy Mszą Świętą o godz. 18.00, następnie przeszliśmy do sali, gdzie po wspólnej modlitwie wygłosiłem katechezę pt: "Ewangelizacja w komunii”. Następnie przy herbacie i kawie poznawaliśmy siebie nawzajem. Na koniec przedstawiłem również terminarz zbliżających się wydarzeń MI Polski Północnej.

Asystent MI o. Robert Twardokus